Ecologisch onderzoeksbureau voor inzicht in lokale natuur

Ecologisch onderzoeksbureau

Een ecologisch onderzoeksbureau kan ondersteuning bieden in verschillende aspecten die te maken hebben met jouw natuurlijke omgeving of de natuurlijke omgeving van jouw bedrijf of organisatie. Of dat nu gaat om bestaande natuur of plannen voor nieuwe beplanting en nieuw groen. Dit ecologisch onderzoeksbureau kan je bij verschillende dingen ondersteunen, zoals bijvoorbeeld natuurontwikkeling, ecologische monitoring of biodiversiteitsadvies. Ook veldinventarisaties en veldonderzoek horen bij de expertises van dit ecologisch onderzoeksbureau. Andere expertises zijn beekherstel, ecologische uitvoeringsbegeleiding en het verwerken en analyseren van GIS-data. 

Ecologisch onderzoeksbureau

Biodiversiteit behouden en vergroten

Biodiversiteit betekent soortenrijkdom. Er is steeds minder diversiteit in soorten in de wereld te vinden, en dit ecologisch onderzoeksbureau is van mening dat dit zorgwekkend is. Dit is omdat bepaalde insecten noodzakelijk zijn om de voedselketen in stand te houden. Daarom staat het ecologisch onderzoeksbureau mensen bij om verantwoording te nemen voor de diversiteit op hun terrein. Dit doet het onderzoeksbureau door de biodiversiteit te onderzoeken en hierna een plan op te stellen over hoe deze in stand gehouden kan worden of zelfs vergroot kan worden. Dit hoef je niet helemaal alleen te doen, het ecologisch onderzoeksbureau zorgt ook voor monitoring. 

Informatie in GIS-kaarten

Met een GIS-dataverwerking en -analyse kan het ecologisch onderzoeksbureau een interactieve GIS-kaart realiseren. Daarin staat dan alle informatie over de flora en fauna in jouw omgeving. Dit is belangrijk om paraat te hebben, zodat je weet hoe je terrein er wat betreft natuur voor staat. Hiermee kunnen knelpunten gevonden worden en kan een plan opgesteld worden om de soorten te managen. Deze informatie is relevant in allerlei scenario’s. Bijvoorbeeld bij het verlenen van een vergunning, adviseren over groen of het toetsen van plannen en ontwerpen.