Wat te doen bij management ziekteverzuim

02A14S3P

Wanneer er in het management ziekteverzuim plaatsvindt, moet je een plan van aanpak hebben. Dit vonden wij in het begin nog weleens lastig, omdat we niet perse wisten hoe we dit moesten aanpakken. Natuurlijk heb ik vanuit mijn opleiding wel de nodige informatie gehad op het gebied van ziekteverzuim en het zorgen voor de gezondheid van je werknemers, maar ik kon er nu niet echt bij. Ik besloot een extern bedrijf in te schakelen die met een toetsing én evaluatie kon kijken wat er allemaal speelde.

Handige handvatten door onderzoek

Onderzoek loont altijd, dat blijkt maar weer. Door echt goed te kijken naar wat er speelde onder de managers, kon er ook expliciet gekeken worden naar oplossingen. We zijn nu voornamelijk nog bezig met het kijken naar individuele oplossingen maar ook zorgen we voor verbeteringen in het algemeen. Zo zoeken we bijvoorbeeld naar meer ergonomische werkplekken en meer vrije tijd binnen de werkvloer. Zoals een dagelijks uurtje bewegen, op verschillende manieren in te delen. Ik denk dat dit een hoop op gaat leveren. Ook wil ik gezond voedsel aanbieden, omdat ik denk dat dit het allerbelangrijkste is wanneer je goed en gemotiveerd wilt werken.