Presentatie Claudia Zuiderwijk

Claudia Zuiderwijk

Claudia Zuiderwijk heeft een presentatie gegeven aan het Raad van Bestuur van de Federatie van Belgische KvK’s. In deze presentatie behandelde Claudia Zuiderwijk uitgebreid de nieuwe strategie van de KvK in het binnenland. Vanuit een kritisch oogpunt bekeken de Belgische kamers de presentatie. Het doel van deze presentatie was dan ook om dit kritische oogpunt te ontkrachten zodat België deze strategie ook ging hanteren binnen in hen KvK organisatie. Hiervoor moest Claudia dus een duidelijke presentatie geven waarin werd duidelijk werd gemaakt, waarom deze strategie en wat wordt uiteindelijk het resultaat van deze strategie. Achteraf gezien is het doel dan ook degelijk behaald want de Belgen sprake na de presentatie zeer lovend over de strategie.

Claudia Zuiderwijk

Meer over de Belgische KvK’s

Er zijn in België 14 kamers van koophandel! In tegenstelling tot een aantal andere landen is in België lidmaatschap van een kamer niet verplicht voor alle ondernemers wat natuurlijk erg handig is. Wilt u nog meer informatie te weten komen over de presentatie van Claudia of over het beleid van Belgische KvK’s? Dan raadt ik het u aan om de bovenstaande website eens te bekijken!